จากการขยายตัวด้านเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเติบโตอย่างขึ้นต่อเนื่อง มีการพัฒนาเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งแบบประเภทสองล้อและสี่ล้อ รวมทั้งความต้องการในการจัดหาตลับลูกปืน(Bearing)ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์จากภายในประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (NTTC) เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม กำหนดเวลาการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วฉับไว รวมทั้งการให้บริการที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เรา NTTC กำลังเร่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการสรร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคขั้นสูงบนพื้นฐานของระบบที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาเป็นอันดับแรก ซึ่งเราได้ดำเนินการจัดตั้งพื้นฐานสำหรับการผลิตตลับลูกปืน(Bearing)ขึ้นในตลาดอาเซียนมาเป็นระยะเวลานาน

ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง บริษัทนาชิ-ฟูจิโคชิได้อุทิศให้กับการพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตมากมาย เรามีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลให้ความสามารถด้านเทคนิคของบริษัทมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี เราจึงเป็นมากกว่าแค่ผู้ผลิตและจำหน่ายตลับลูกปืนเท่านั้น

นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้ผลิตสินค้าต่างๆมากมายในหลากหลายสาขา ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิต หุ่นยนต์ไฮดรอลิค วัตถุดิบและเตาหลอมในอุตสาหกรรม เป็นต้น

ตลับลูกปืน
ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆที่มีความแม่นยำ ความปลอดภัยสูง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
เครื่องมือตัดและ
เครื่องมือที่ใช้ในเครื่องจักร
ทุ่มเทให้กับการพัฒนาเครื่องจักร
ผ่านทางด้านเครื่องมือและเครื่องจักร
อุปกรณ์ไฮดรอลิค
เนื่องด้วยการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
จึงทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ
ด้านเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ


Can't connect to server :- Access denied for user 'usr_nachi'@'192.168.18.80' (using password: YES)